Ajándékkártya, ez a szolgáltatásünk jelenleg szünetel.Gift card

Gellei András frizura-stílust tervező, aranykoszorús és életműdíjas mesterfodrász által nyújtott szolgáltatás: Frizura- és formatervezés, tanácsok az otthoni hajápolásra és egy személyre szabott hajvágás.
A frizura stílusát természetesen a vendéggel közösen alakítja ki.
Időpont foglalás: +36 1 489 0291


 

Lepje meg szeretteit, barátait, ismerőset és vásároljon ajándékba egy ajándékkártyát a Gellei Fodrász Szalonból. Az ajándékkártya értéke megváltozott: 11.000,- Ft jelenleg.
2 módon teheti meg:

1/ az üzletben vásárolja meg és máris viheti, vagy
2/ átutalással egyenlíti ki az OTP Bank: 11711041-20312145-ös számlaszámra (az utaló a megrendelő legyen, vagy a közleményben legyen feltüntetve a megrendelő neve) és az ellenérték megérkezése után a megadott címre és névre postázzuk.

A szolgáltatás igénybe vétele előtt kérjük mindenképpen foglaljanak időpontot a feltüntetett telefonszámon.
Az ajándékkártya kizárólag id. Gellei András aranykoszorús mesterfodrásznál használható fel.


 
Név:
Cím:
E-mail:
Adatkezelésrõl
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megõrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelõen járunk el.
Az elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. "... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstõl 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerzõdést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerzõdés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidõ attól a naptól kezdõdik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást követõ harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredõ kárának megtérítését. ..."